STUDENT TESTIMONIALS:

పర్మాకల్చర్” అంటే కేవలం వ్యవసాయానికి సంబందించిన ది మాత్రమే కాదు,

పర్మాకల్చర్” అంటే ప్రకృతి సహజమైన పరిష్కారాల తో కూడిన చక్కటి జీవన  విధానం

ఇది అందరు తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఉంది – Mythili Jan 22

********************************************************************************************************************************************************************

“कृषि संबंधी जो व्यवहारिक ज्ञान मुझे 13 दिन में अरण्या फार्म पर रहकर मिला तीन वर्षों तक कृषि संबंधी किताबें पढ़ने से भी नहीं मिल पाया। सर ने मिट्टी और पेड़पौधों से संबधित  कई बारीकियाँ बताई। उन्होंने मेरे अंदर पेड़पौधों के प्रति एक अलग नज़रिये का विकास किया।

मैनें तेरांह दिन के इस सफर में सीखा  किहम पर्यावरण के लिए जो भी कर रहे हैं उसमें स्वार्थ नहीं बल्कि सामाजिकता  होनी चाहिेए।सर और उनकी टीम के  साथ कुछ समय बिताने के बाद समय बिताने के बाद अपना जीवन किस दिशा मे  जाना चाहिए इसमें काफी स्पष्टता आई है। “–  Ankit Pathak, Jan 2022

********************************************************************************************************************************************************************

 “The PDC for me was life changing, in the sense that it’s not only about farming or growing food, but a whole perspective and philosophy on living and life itself. The determination, humility and resolve of every one at Aranya is what’s kept a part of my heart with them and words can’t express how grateful I am to have known, learnt and spent time with them.”   Sanjana December 2021

********************************************************************************************************************************************************************

 “Truthful and transparent come to my mind when I think back on Aranya. Grateful for our instructors and volunteers who patiently constructed this exceptional syllabus with humor and passion. If you are planning to go to Aranya, remember to take note of everything. Be excited and look at things like a child being introduced to the world for the first time. Let the magic unfold.” – Urvi September 2021

********************************************************************************************************************************************************************

 “Aranya’s PDC course plucks you from a drifty, vague city life and places you firmly on Earth, reminding you that you are part of it. This PDC course is one of those experiences that can change the trajectory of people’s lives and perspectives for the better.” – Supriya October 2021

********************************************************************************************************************************************************************

 “For me, it was the highlight of this year. The team at Aranya overflow with knowledge and are so willing to share. They are highly committed to ensure every single person learns and understands concepts. I would recommend this programme to anyone in a heartbeat” –  Richa July 2021

********************************************************************************************************************************************************************

 Living and learning Permaculture at Aranya gives us a glimpse of a future utopia. It shows us in real-time, the symbiotic relationship between People, Nature and the Community and the power it has that makes it worth living for and living with. Be it on our Farms, in our Cities or in our Lives.

I’ve seen,

  • Birds playing.
  • Bees singing.
  • Cows listening.
  • People thriving.
  • Energy mesmerizing.
  • Lives transforming.”

 “If I could recreate and mimic a sliver of Aranya’s values, beliefs and energy, I think it’s a step towards taking forward Narsanna’s legacy. Thank you once again for all your kindness, hospitality, knowledge and your patience to take us on your journey”. –  Phalgun March 2021

********************************************************************************************************************************************************************

“Despite growing for 3 years on my roof top, I had a lot of gaps in my knowledge which this course was able to bridge. I am more confident about creating abundance via microclimate and managing rain water on my and my friends’s roof tops and balconies.” – Deepa, Sustainability life coach, Delhi

********************************************************************************************************************************************************************

“The content of the course and the way it was presented was definitely a big motivation. The entire experience of learning by doing was very enriching and holistic. I look forward to applying these learnings on my farm.” – Sampada, Content developer and teacher trainer, Pune

********************************************************************************************************************************************************************

“This was a very different but very good course. The practicals were very helpful and unique compared to other permaculture design courses. I will apply this learning first in my backyard and then in my future farm.” – Clare, Student, Australia.

********************************************************************************************************************************************************************

“15 days ago, I felt like a stranger to the soil and land but now there is more than just acquaintanceship, there is love! I am so glad that through this course, I’ve been able to connect and get a deeper understanding of the earth. I wish to start a farm soon.” – Ramya, Strategy Consultant, Hyderabad.

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: